Byggeri

Du skal søge om byggetilladelse digitalt. Du må ikke gå i gang med byggearbejder, før kommunen har givet tilladelse. På siderne herunder kan du se,…

Byudvikling og ejendomme til salg

Her finder du information om Egedal Kommunes planer for byudvikling, og viden om de ejendomme og grunde, som kommunen har udbudt til salg.

Ejerbolig

Her kan du læse mere om en række forskellige emner, der har relevans for dig som boligejer. Herunder ejendomsvurdering, ejendomsskat og BBR, byggesags…

Lejebolig

Egedal kommune har ikke nogen kommunale lejeboliger men der er flere private boligselskaber

Veje og trafik

Anmeld skader og fejl, kollektiv trafik, veje, snerydning, cykelstier.

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret plan, som fortæller, hvad der kan ske i et enkelt afgrænset område af kommunen.

Nyheder om bolig, byggeri, by og trafik
Vejarbejde Stenløse
Nyhed

Nye bump på vej på Stenløsevej

Efter ønske fra borgerne i Slagslunde om bedre trafiksikkerhed på Stenløsevej har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der skal anlægges bum…

Fjernvarme Update
Nyhed

Fjernvarmearbejdet generer trafikken

Fjernvarmenettet udvides i øjeblikket i Egedal. Egedal Fjernvarme og Egedal Kommune er opmærksomme på, at vejomlægningerne er til stor gene for borger…

GODKENDT Planstrategi 2023
Nyhed

Strategi for udviklingen af Egedal Kommune på plads

Byrådet vedtog på mødet onsdag den 25. oktober Planstrategi 2023 for Egedal Kommune. Planstrategien er den overordnede strategi for kommunens fysiske…

Der var ivrig snak og masser af gode ideer og forslag til, hvordan trafiksikkerheden i Egedal kan øges.
Nyhed

Stor interesse for trafiksikkerheden i Egedal

Tirsdag aften stod i trafiksikkerhedens navn, da der var inviteret til borgermøde om trafikken i Egedal Kommune. Blandt de mange deltagere var borgere…

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12