Vi har boliger til mennesker alle steder i livet - familier, unge der flytter hjemmefra, seniorer og ældre.

Almene ældreboliger

Du kan søge om en almen ældrebolig, hvis du har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau

Plejecentre i Egedal Kommune

Egedal Kommune har 4 plejecentre og råder over 239 plejeboliger, hvoraf ca. 40 boliger er forbeholdt borgere med en særlig svær demenssygdom.

Boligændringer til handicappede

Du kan søge om støtte til boligændringer, hvis dit funktionsniveau er varigt nedsat fysisk eller psykisk

Botilbud til personer med handicap

Du kan søge om et botilbud, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Læs her hvordan.

Botilbud til hjemløse og udsatte personer

Hvis du er hjemløs eller ikke kan opholde dig i egen bolig på grund af psykiske eller sociale problemer, kan du bo midlertidigt i et botilbud. Læs her…

Botilbud til familier - Egedal Familiehus

Egedal Familiehus er et trygt frirum for unge og familier, der har brug for at komme videre.

Botilbud til unge - Egedal Ungehybler (15-23 år)

Egedal Ungehybler er boliger for unge, der har brug for ekstra støtte på deres vej i voksenlivet.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12