Egedal Kommune råder over 163 almene ældreboliger.

Boligerne administreres efter Bekendtgørelse af lov om almene boliger og udlejes efter Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Hvem kan få en almen ældrebolig?

Du kan ansøge om en almen ældrebolig, hvis du har:

  • Betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau
  • Er afhængig af at benytte rollator, kørestol eller tilsvarende større hjælpemidler i hjemmet
  • Vil have mindre behov for hjælp i dagligdagen eller at hjælpen kan tilrettelægges bedre ved flytning
  • Sociale og/eller helbredsmæssige forhold der vil kunne bedres ved en flytning

Hvordan ansøger du om en almen ældrebolig?

Send udfyldte ansøgningsskema til Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler din ansøgning. En visitator vil derefter kontakte dig for en uddybende samtale, der skal afdække dit præcise behov. Der kan være behov for, at den udbydende samtale foregår i dit eget hjem.

Boligvisitationsudvalget behandler indkomne ansøgninger hver 2. uge. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning.

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på Egedal Kommunes venteliste. Der sker en løbende prioritering af de ventende borgere. Det vil sige, at de borgere, der har det største behov, prioriteres først.

Vil du bo i en anden kommune?

Hvis du ønsker en almen ældrebolig i en anden kommune, skal du stadig ansøge i din bopælskommune. Godkendes du i din bopælskommune, vil din ansøgning automatisk blive sendt videre til den ønskede kommune.

Kontakt

Boligvisitationen

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6907

Onsdag kl. 9-10