Hvem kan få en almen ældrebolig?

Du kan ansøge om en almen ældrebolig, hvis:

 • Du har betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau
 • Du har behov for en særlig handicapvenlig bolig med en indretning, som kan tilpasses brug af:
  • Kørestol
  • Rollator
  • Andre hjælpemidler
  • Større arbejdsredskaber
 • Du har andre vanskeligheder, som giver behov for en særlig indrettet bolig

Hvor mange almene ældreboliger har Egedal Kommune?

Egedal Kommune kan visitere til 163 almene ældreboliger i hele kommunen.

Boligerne administreres efter Bekendtgørelse af lov om almene boliger.

Boligerne udlejes efter Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Hvordan søger jeg en almen ældrebolig?

Du skal kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en visitator med henblik på et hjemmebesøg. Visitatoren udarbejder en funktionsvurdering, der vil supplere din ansøgning.

Boligvisitationsudvalget behandler ansøgninger om boliger hver 2. uge. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning

Venteliste

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på Egedal Kommunes venteliste.

Der sker en løbende prioritering af ventelisten. Det vil sige, at borgere, der har det største behov, prioriteres først.

Kan jeg få en almen ældrebolig i en anden kommune?

Hvis du ønsker en almen ældrebolig i en anden kommune, skal du stadig ansøge i din bopælskommune.

Godkendes du i din bopælskommune, vil din ansøgning automatisk blive sendt videre til den ønskede kommune.

Kontakt

Boligvisitationen

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6907

Onsdag kl. 9-10