Hvad er boligændringer for handicappede?

Det kan fx være at:

  • Fjerne dørtrin
  • Opsætte ramper

Hvem kan søge om støtte til boligændring?

Du kan ansøge om hjælp til boligændringer, hvis:

  • Du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau
  • Ændringen afhjælper dit nedsatte funktionsniveau
  • Ændringen i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet

Hvordan søger jeg om støtte til boligændring?

Du skal kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om boligændringer.

 

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12