Hvad er Egedal Familiehus?

Familiehuset er Egedal Kommunes eget midlertidige botilbud, hvor børn, unge og familier med udfordringer kan få den relevante støtte tæt på deres lokalmiljø, så de sociale relationer kan bevares.

Hvem kan bo på Egedal Familiehus?

Familiehuset er for dem, der har brug for mere støtte end hvad de kan få i eget hjem - men hvor en anbringelse vil være for stor en indgriben.

Egedal Familiehus har plads til:

  • 2 familier (med børn og unge mellem 0-14 år)
  • 3 unge (mellem 12-18 år)

Beboerne henvises som en del af den handleplan, der udarbejdes i samarbejde med kommunens rådgivere.

Hvad går et ophold i Egedal Familiehus ud på?

Behandlingens formål er, at beboeren opnår indsigt i egen problemstilling samt egne styrker og reaktionsmønstre, og udvikler disse for at komme i trivsel og indgå i varige og respektfulde relationer med netværk. 

Familiehuset har ikke én pædagogisk retning, men benytter sig af en lang række redskaber baseret på observationer.

Pædagogikken støtter op om beboernes dagligdag og har fokus på at skabe rammer om en hverdag, som beboerne kan tage med hjem.

Pædagogikken er fleksibel og tilpasses den enkeltes behov. I Familiehuset er fællesskabet også en del af pædagogikken og beboerne skal støtte hinandens dagligdag.

Kontakt

Egedal Familiehus

Stenløse Syd
Barnekæret 2
3660 Stenløse