Hvem kan få et botilbud til handicappede?

Du kan komme i betragtning, hvis:

  • Du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Du har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner
  • Du har behov for pleje, omsorg eller behandling

Hvor mange botilbud har Egedal Kommune?

Vi har 2 botilbud til voksne med handicap:

  • Søvænge, Ny Toftegårdsvej 8, 3650 Ølstykke
  • Skelhøj, Jægerbakken 40, 3670 Veksø

Hvordan får jeg et botilbud?

Egedal Kommunes team for Voksne med handicap visiterer til botilbud.

Visitering til botilbud sker ud fra borgerens behov for støtte.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12