Hvad er Egedal Ungehybler?

Ungehybler er kommunens eget midlertidige botilbud, hvor unge med udfordringer kan få støtte tæt på deres lokalmiljø, så de sociale relationer kan bevares.

Den unge bor alene i sin hybel i en opgang med almindelige boliger. I ungehyblerne skal man derfor leve op til de regler og normer, der gælder i almindelige lejemål.

Hvem kan bo i Egedal Ungehybler?

Unge mellem 15-23 år, som er i stand til at bo for sig selv med pædagogisk støtte efter behov, som fx:

 • Unge, der tidligere har været anbragt, men nu kan styrkes til et selvstændigt liv i egen bolig
 • Unge med teenager- eller familiemæssige problemer, der har brug for at komme hjemmefra
 • Unge, der har brug for støtte og vejledning til at fastholde arbejde, uddannelse og fritidsinteresser samt kontakt til familie og venner
 • Unge, der vil samarbejde med deres kontaktperson om handleplanens mål og udviklingspunkter
 • Unge, som kan se et formål med at få støtte til at opretholde en struktureret dagligdag
 • Unge, der vil overholde regler og rammer for boligforeningen og for Tofteparkens Ungehybler
 • Unge, der ikke er af behandlingskrævende karakter

Hvad består den pædagogiske støtte af?

En medarbejder fra Unge Teamet indgår i den unges dagligdag og støtter og vejleder om fx:

 • Praktiske ting, fx indkøb, vaskeri, rengøring, personlig hygiejne m.v.
 • Økonomi, fx budget, opsparing m.v.
 • Boligsøgning
 • Beskæftigelse og uddannelse
 • At skabe eller genskabe kontakten til familien
 • Kontakt til myndigheder og læger
 • Opbygning af almindeligt netværk
 • Fritidsaktiviteter, klub og sport

Støtten består fx af:

 • Personlig kontakt
 • Telefonkontakt
 • Forældrekontakt
 • Møder og statusrapporter m.m.

Hvor mange ungehybler har Egedal Kommune?

Der er 4 hybler, der alle er tilknyttet Egedal Familiehus, som den unge kan besøge efter behov. Her er aktiviteter og personale og beboere at snakke med.

Kontakt

Egedal Familiehus

Stenløse Syd
Barnekæret 2
3660 Stenløse