Det at bygge nyt hus er en stor og kompliceret ting. Det er vigtigt, at du er opmærksom på f.eks. størrelse og placering af dit byggeri, og du skal huske, at du altid skal søge om byggetilladelse.

Der er mange ting, som du skal være opmærksom på, når du skal bygge nyt hus. Samtidig er der en lang række regler, som kan påvirke dit byggeri, f.eks lokalplaner, kommuneplanen og deklarationer/servitutter, der kan være tinglyst på din ejendom.

Formøde

Du kan sende en mail til byggesag@egekom.dk, hvis du ønsker at aftale tid til et formøde med en byggesagsbehandler. Et formøde kan ofte være en stor hjælp, for at afklare de muligheder du har for at bygge, og hvad vi skal bruge for at behandle din byggesag.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Når du fremsender en fyldestgørende ansøgning kan vi behandle den langt hurtigere. Det afhænger af den konkrete sag hvor meget materiale vi skal have. Normalt skal der fremsendes følgende materialer:

 • Ansøgning

  Du skal altid sende en ansøgning via Byg og Miljø med beskrivelse af byggeriets omfang. Kræver det ansøgte dispensationer, skal der også sendes en begrundet dispensationsansøgning.

 • Tegninger

  Situationsplan
  Vi skal bruge en situationsplan som er målsat og viser grunden med alle de eksisterende og planlagte byggerier, parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Alle småbygninger som teknikhuse, drivhuse, overdækninger, udhuse, carporte og legehuse skal også fremgå af situationsplanen. Afstand til nabo- og vejskel samt til andre bygninger på ejendommen skal angives. Tinglyste byggelinjer skal også fremgå af tegningen.

  Plantegning
  en målsat plantegning, der viser bygningens udvendige mål, samt angiver de enkelte rums anvendelse, såsom køkken, gang eller toilet. Tegningen skal vise placering samt bredder på døre og vinduer.

  Snittegning
  en snittegning med angivelse af højder.

  Facadetegninger
  som er målsatte og blandt andet viser bygningens højde i forhold til skel, nuværende og fremtidigt terræn og de niveaufrie adgangsveje.

 • Arealberegning

  En arealberegning, som viser beregningen for den fremtidige bebyggelsesprocent. Du skal være opmærksom på, om der er særlige regler for bebyggelsesprocenten for din ejendom i evt. lokalplaner eller deklarationer.

 • Materialeoplysninger

  Materialeoplysninger om ydervægge og tagmateriale samt opvarmningsform

 • Byggeskadeforsikring

  Et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med opførelse af nyt hus, såfremt ejerne ikke selv står for hele byggeprocessen og selv indgår aftaler med de forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af byggeriet

 • Energirammeberegning

  Der skal altid fremsendes energirammeberegning ved opførelse af nye huse. Og der skal fremsendes en kontrol af beregningen fra en uafhængig energikonsulent ved byggeri efter lavenergiklasse 2020.

Terrænkoter skal fremgå af situationsplanen

Ved opførelse af nyt byggeri skal grundens terrænkoter være vist på situationsplanen, og hvis terrænet skråner, skal der være tydelige terrænkurver med koteangivelse eller relevante koter afsat.
Koter skal angives i DVR90.

Læs mere om hvad en kote er

Selvbetjening

Med selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø får du et fuldt overblik over alle de informationer, som du skal bruge til dit byggeprojekt. Du kan starte med at forsøge dig uden at logge ind med din MitID. Men for at sende din ansøgning i selvbetjeningsløsningen, kræves det, at du logger på med din MitID.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12