Følgende er fastsat af Byrådet og trådte i kraft den 1. januar 2017. 

Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af:

  • Byggetilladelser
  • Midlertidige tilladelser
  • Afslag
  • Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse
  • Annullerede sager, hvor der er brugt tid på screening, eller hvor byggesagsbehandling er påbegyndt.

Gebyr opkræves efter anvendt tid, til en timepris på kr. 599,00.

Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater.

  • samtidig med byggetilladelse eller afslag
  • ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering

Se vejledning her.

Fastsættelse af gebyrer

Folketinget har vedtaget, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal opkræves i forhold til faktisk anvendt tid. (lov nr. 640 af 12. juni 2013)

Således skal gebyr for kommunens sagsbehandling efter byggeloven ske efter den tid, der reelt bruges til behandling og håndtering af byggesagen.

Timeprisen beregnes efter de faktiske omkostninger, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag. Målet er en delvis brugerfinansiering af kommunens udgifter til byggesagsbehandling.

Byrådet har besluttet ikke at opkræve gebyr for

  • første formøde med kommunen,
  • kommunens fremsendelse af og udtalelse om klager, der skal behandles i en klageinstans.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12