Opsætning af solceller kræver at flere ting tjekkes inden du går i gang med arbejdet.

Det er dit ansvar at sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokalplaner, bygningsreglementet, tinglyste deklarationer mm. også selvom der måske ikke er behov for en tilladelse.

Hvis det er anført i en deklaration eller lokalplan, at tagbelægning ikke må være reflekterende, så skal du ansøge om dispensation. Hvis anlægget skal placeres på terræn, kræver det en byggetilladelse.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Skal du søge hos kommunen, så har vi brug for følgende materiale:

  • ansøgning med begrundelse
  • fuldmagt (hvis du ikke er ejer)
  • facadetegning
  • situationsplan
  • m2 på anlæg samt kwh
  • oplysning om størrelse og placering af anlægget
  • oplysning om glans eller refleksion af og fra anlægget
  • oplysning om farve på elementer, herunder rammer
  • Datablad for solcellerne.

Der skal ansøges digitalt via Byg og Miljø. Kategori for ansøgning er: Faste konstruktioner som ikke er bygning.

Vi skal normalt sende ansøgningen i nabohøring, før vi kan behandle den.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12