Kort over Egedal By

Kort over Egedal By

Se kort over den kommende Egedal By

Den kommende by indeholder fem forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet, lige fra en tæt og høj stationsby til et åbent campusmiljø. Gennem byudviklingsområdet snor den grønne fletning sig, og skaber inddelingen i forskellige bydele, der alle har tæt adgang til det grønne areal, hvor stisystemer giver mulighed for såvel bevægelse og rekreation gennem bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver og sportsbaner.

Den første bydel, Stationsområdet, er allerede under opførelse. Her ligger kommunens nye rådhus og sundhedscenter sammen med Føtex. Du finder desuden et plejecenter med 72 boliger og 60 almene familieboliger, hvor beboerne er flyttet ind. 

Stationsområdet er lokalplanlagt, og her er plads til mange former for centerfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, erhvervsvirksomheder, boliger og kulturelle aktiviteter.

Byrådet har i marts 2015 vedtaget et byrumskatalog for at fremme et attraktivt liv i bydelen. Byrumskataloget kan downloades her.

Du kan læse plangrundlaget for området i lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station, samt lokalplan 16, der regulerer en mindre del af området. 

Stationsområdet er et tæt byområde med bebyggelse i op til 6 etager. Salget af byggegrunde vil ske parcel for parcel med plads til hver sin karré. De første udbud forventes at ske før sommeren 2015. Vil du gerne informeres om de kommende udbud, så send os en email til nedenstående adresse.

Ny bydel
Nyhed

Ny bebyggelse med plads til fællesskab for alle aldre

2E Group opfører 226 boliger ved siden af det nye P-hus i Egedal By. Det blev besluttet af Egedal Byråd den 22. juni efter en udbudsrunde, hvor vinder…

Ib Sørensen og Karsten Søndergaard I Det Nye P Hus 7 Dec 2020
Nyhed

Nyt parkeringshus i Egedal By åbnet

Mandag eftermiddag den 7. december åbnede Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard og planudvalgsformand Ib Sørensen det nye parkeringshus i Ege…

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12