Landskabsbyen - visualisering af den blå korridor
Bebyggelse og grønne strøg

Masterplan for landskabsbyen

Byrådet har besluttet at sende forslag til Masterplan for Landskabsbyen i 8 ugers offentlig høring. Fra 5. juli til 30. august 2023 kan du sende dine kommentarer, forslag og ideer til forslaget til masterplanen og miljøvurderingen.

Velbesøgt borgermøde den 22. august

Tirsdag aften troppede over 100 interesserede borgere i alle aldre, op på Rådhuset i Egedal By til borgermøde for at høre nærmere om den Masterplan for Landskabsbyen der er i høring frem til d. 30. august.

Landskabsbyen er den tredje og nordlige del af den byudvikling der er foregår øst for Egedal Station, hvor rådhuset ligger. Helt konkret forventes Landskabsbyen at rumme 540 boliger, fælleshus, store grønne fællesarealer, samt en placering af en kommende bygning til kirkelige formål.

På det velbesøgte borgermøde var der først en introduktion til masterplanens indhold, hvorefter det var muligt for de mange deltagere at komme lidt tættere på elementer i planen i en række grupper, hvor der var både fagfolk og medlemmer af Plan- og byudviklingsudvalget til stede.

Bidragene og pointerne var mange, men nævnes skal særligt:

  • Generel ros til den overordnet plan om en Landskabsby, hvor det grønne og miljøet er indtænkt.
  • Godt at der planlægges med flere forskellige typer boliger, herunder en stor andel af et-plans-boliger, der også er senior-egnede.
  • Opmærksomhed på trafik, særlig til Spærrestrup, og at trafikken i anlægsfasen skal håndteres med respekt for eksisterende boliger (f.eks. ved at ledes ind i bydelen nordvest for Landskabsbyen)

På mødet blev der flittigt noteret ideer, holdninger og tanker som bidrag til det videre arbejde med Masterplanen.

En mangfoldig bydel

Landskabsbyen skal ifølge forslaget til masterplan være en mangfoldig bydel, hvor der kan bo unge, enlige, børnefamilier, par, seniorer mv. Det bliver en bydel med forskellige boligtyper, og ejerformerne blandes, så der både er ejer- og lejeboliger. Den nye bydel kommer til at ligge i Den Grønne Fletning - et grønt areal med skov, eng og rekreative funktioner. Den Grønne Fletning vil binde hele Egedal By sammen.  

Landskabsbyen udvikles over flere år. Efter planen skal der først bygges i den sydlige del af bydelen tættest på stationsområdet. De første boliger i Landskabsbyen Syd forventes at stå færdige i 2025.

Parcellerne i Landskabsbyen udbydes efter de politiske prioriteringer af de nye byområder. Aktuelle udbud kan ses her: Ejendomme til salg

Borgermøde den 22.8

Se masterplanen her

Se miljøvurderingen af masterplanen

Se bilag til miljøvurdering

Historik

I november 2021 godkendte Byrådet en aftale med Industriens Pension og 2L Projektudvikling om udvikling af Landskabsbyen. I aftalen forpligtede bygherren sig til at gennemføre en mindre arkitektkonkurrence, et såkaldt parallelopdrag. Konkurrencen blev afviklet i foråret 2022, hvor vinderen blev fundet af en dommerkomité med deltagelse af bl.a. Borgmesteren og tre byrådsmedlemmer. Tegnestuen Vandkunstens forslag vandt.

Siden har administrationen, Industriens Pension, ejendomsudvikleren 2L samt tegnestuen Vandkunsten arbejdet videre på et forslag til en masterplan for udvikling af hele Landskabsbyen.

Luftfoto
Afgrænsning af masterplanens område

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12