Kortbilag 1
Stationsbyen

Stationsbyen i Egedal By har fået en ny lokalplan som kan ses her. En afgrænsning af lokalplanens område kan ses oven for. Den nye lokalplan skal primært sikre, at der bygges større boliger i området.

Samlet rummer Stationsbyen ca. 160.000 m2 boligareal, hvoraf størstedelen forventes anvendt til etageboliger, heraf en del almene og seniorboliger samt ungdomsboliger udover almindelige familieboliger. Der forventes at blive opført lidt under 3.500 boliger, når området er færdigudbygget. 

Stationsområdet er inddelt i tre forskellige delområder. Delområderne har forskellige funktioner, der til sammen skal give en velfungerende bydel designet til fodgængere og cykelister. Parkering skal så vidt muligt ske i de tre parkeringshuse, der er planlagt i området. Udbygningen af p-husene sker i takt med, at der bygges nye boliger.

De tre delområder i Stationsbyen har følgende muligheder:

Delområde A – området øst for s-togbanen

Området planlægges som en tæt og levende by med en kombination af storbyens og forstadens kvaliteter - korte afstande, god offentlig transport og byliv i tæt kontakt med natur og landskab. Bydelen kan udvikles med en blanding af boliger og erhverv. Her er mulighed for etablering af 1500 m2 ny bebyggelse til udvalgsvarebutikker i tillæg til de 3500 m2 butiksareal i det eksisterende Føtex-varehus. En stor andel af de 1.500 m2 udvalgsvarebutikker indrettes i stueetagen af bebyggelsen ”De Grønne Porte”.

Delområde B – S-togbanen og området vest for denne

Området ligger tæt på både s-togstationen og overordnede veje. I området er der derfor fokus på at opbygge et velfungerende trafikknudepunkt. Området er udlagt til stationsformål, samt kontor, liberalt erhverv, offentlig service m.v.  Der kan etableres detailhandel i form af mindre kiosk til stationen samt enkelte mobile stadepladser (kaffe/madvogn). Det eksisterende p-areal vil desuden kunne integreres i et p-hus kombineret med anden funktion. Langs Dronning Ingrids Vej og Frederikssundsvej gives mulighed for etablering af en randbebyggelse i op til 4 etager til erhverv. Midt i området kan der opføres et op til 24 m højt parkeringshus, gerne med direkte adgang til s-togsperronen. Bag randbebyggelsen friholdes arealer til busstation, holdeplads for taxi, delebiler cykelparkering samt handicapparkering.

Delområde C - Den Grønne Fletning

Den Grønne Fletning er Egedal Bys park. Her er træer, søer og grøfter og mindre bakker. Der kan for eksempel laves lege- og træningspladser, stier, broer eller nyttehaver. Den Grønne Fletning fungerer også som regnvandsopsamling med damme, kanaler og regnbede. Den Grønne Fletning deles med Landskabsbyen, som du kan læse mere om her: Landskabsbyen 

Parcellerne i Stationsbyen udbydes efter de politiske prioriteringer af de nye byområder. Aktuelle udbud kan ses her: Ejendomme til salg

Parkeringshus i Egedal By. Visualisering: Holscher Nordberg
Nyhed

Nyt parkeringshus i Egedal By

NCC er valgt som totalentreprenør på et nyt parkeringshus i Egedal By. Parkeringshuset bliver et offentligt parkeringshus, som udbygges i takt med, at…

PArkeringshus
Nyhed

Første etape af parkeringshus i Egedal By bygges nu

Totalentreprenøren NCC er netop gået i jorden på byggepladsen nord for Føtex i Egedal By for at bygge parkeringshus. Første etape af det nye parkering…

Rejsegilde - parkeringshus
Nyhed

Rejsegilde på parkeringshus i Egedal By

Egedal Kommune og entreprenør NCC holdt i dag rejsegilde for at takke de håndværkere, der har arbejdet gennem både coronadage og meget varme dage på a…

Kontakt

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12