Kildedal Nord

Idekonkurrence

Den åbne idékonkurrence om Kildedal Nord er nu afgjort

Egedal Kommune har netop afholdt en åben idekonkurrence om udviklingen af Kildedal Nord.

Området ønskes udviklet som et bæredygtigt lokalsamfund af høj kvalitet og med gode rammer for fællesskab og let adgang til naturen.  Bebyggelse og natur skal være integreret og tilsammen skabe en helhedsoplevelse.  Området skal rumme boliger til alle aldre og tilbyde oplevelser og fritidsaktiviteter, der bidrager til områdets særlige identitet og regionale tiltrækningskraft.

Konkurrencen var opdelt i to spor:

  • Et fagspor henvendt til professionelle byudviklere, arkitekter, landskabsarkitekter mv. samt
  • Et borgerspor, henvendt til alle med interesse for udviklingen af Kildedal Nord.

Vinderne i begge spor blev offentliggjort ved et festligt arrangement på Egedal Rådhus den 23. marts 2022.

Du kan læse om både præmierede og øvrige forslag i dommerbetænkningen.

Du kan se konkurrenceprogrammet og læse mere om konkurrencen her.

Den videre proces.

Borgermøde 26. april

Idékonkurrencen er første skridt frem imod udarbejdelsen af en helhedsplan for området.

Der afholdes et borgermøde i Smørum Idrætscenter tirsdag den 26.april fra kl 17.00-20.30, hvor vi på baggrund af idekonkurrencen om Kildedal Nord, drøfter den fremtidige udvikling af Kildedal Nord.

Alle de indkomne forslag fra idekonkurrencen vil være udstillet i lokalet, som inspiration til drøftelserne, og vi har inviteret to af de fagdommere, der var tilknyttet dommerkomitéen til at hjælpe med at formidle forslagene.

Der er forplejning med sandwich og drikkevarer undervejs. Af hensyn til planlægning af mødet og forplejning, bedes  du tilmelde dig ved at booke en gratis billet på Place2book.

Helhedsplan

På baggrund af de mange input og drøftelser er det planen, at der herefter skal udarbejdes en helhedsplan for Kildedal Nord området, der sætter de overordnede rammer for den videre planlægning og udvikling af området. Arbejdet med helhedsplanen forventes opstartet senere på året.

Vigtige datoer

• Oplæg til idekonkurrence blev godkendt i Byrådet den 27. oktober 2021
• Konkurrencen udskrives den 4. november 2021
• Kick-off spørgemøde den 23. november 2021 kl. 16-18 i Byrådssalen på Egedal Rådhus
• Frist for indlevering af ideer til konkurrencen er den 13. januar 2021 kl. 16:00
• Vinder blev offentliggjort den 23. marts 2022 kl. 16-18.
• Der er planlagt et borgermøde om de indkomne ideer og områdets fremtidige udvikling den 26. april 2022 i Smørum idrætscenter.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12