Kildedal Nord

Helhedsplan for Kildedal Nord

Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Kildedal Nord. Som opstart på dette arbejde, har der været afholdt en åben idékonkurrence om områdets udvikling. På baggrund af de mange input og idéer skal der nu udarbejdes en helhedsplan for Kildedal Nord området, der skal sætte de overordnede rammer for den videre planlægning og udvikling af området. Arbejdet med helhedsplanen forventes opstartet senere på året. Du kan følge med i arbejdet med helhedsplanen her på siden.

Opsamling på borgermødet den 26. april 2022

De mange indkomne ideer og forslag blev drøftet på et borgermøde i Smørum Idrætscenter tirsdag den 26.april 2022.

Du kan se:

Opsamlingen forelægges Byrådet til orientering på dets møde i august 2022.

Åben idekonkurrence om udviklingen af Kildedal Nord

Egedal Kommune har afholdt en åben idekonkurrence om udviklingen af Kildedal Nord. Området ønskes udviklet som et bæredygtigt lokalsamfund af høj kvalitet og med gode rammer for fællesskab og let adgang til naturen. Bebyggelse og natur skal være integreret og tilsammen skabe en helhedsoplevelse.  Området skal rumme boliger til alle aldre og tilbyde oplevelser og fritidsaktiviteter, der bidrager til områdets særlige identitet og regionale tiltrækningskraft.

Konkurrencen var opdelt i to spor:

  • Et fagspor henvendt til professionelle byudviklere, arkitekter, landskabsarkitekter mv. samt
  • Et borgerspor, henvendt til alle med interesse for udviklingen af Kildedal Nord.

Konkurrencen blev udskrevet  den 4. november 2021. Vinderne blev offentliggjort den 23. marts 2022

Du kan læse om både præmierede og øvrige forslag i dommerbetænkningen.

Du kan se konkurrenceprogrammet og læse mere om konkurrencen her.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse