Egedal Kommune
Dicroic Sphere

På baggrund af ideer og input fra borgere og grundejere, dels på det midlertidige projektkontor og dels gennem interview med nogle af grundejerne i bymidten, bliver der i løbet af foråret 2020 afholdt en række forskellige byrumsforsøg for at afprøve og teste, hvad der virker. Således afdækkes, hvordan der kan skabes mere liv og aktivitet i byen.

”Lys på byen” er det første byrumsforsøg, hvor tre lyskunstinstallationer skal oplyse byen og skabe identitet, tryghed samtidig med at stationen bindes sammen med resten af byen. Lyskunstværket Dicroic Sphere placeres på torvet, for at skabe en bedre sammenhæng mellem Stationen og bymidten (Rådhus Alle) og samtidig installeres der farvede filtre i de eksisterende lamper på gangbroen over banen og lysstofrør under den runde bænk for enden af Rådhus Alle, se beskrivelse af de fem byrumsforsøg her.

Se kalender med den foreløbige tidsplan for de fem byrumsforsøg her:

Tema 1: Lyskunst i byen - er afholdt
Borgmester Karsten Søndergaard, sætter lys på byen

Tema 2: Skoven i byen - er afholdt
Formand for Planudvalget Ib Sørensen åbner den lille pileskov på torvet og inviterer til at bruge byrummet på en ny måde.

Tema 3: Find naturen - er afholdt
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth Inviterer på gåtur ud i naturen og følger de nye ruter, der viser vej.

Tema 4: Biblioteket ud i byen - lørdag den 26. september 2020, kl. 14-16
Formand for Kultur- og fritidsudvalget Charlotte Haagendrup indvier den nye sanse og læsehave ved biblioteket, som bringer biblioteket ud i byen.

Tema 5: Leg på vej - afventer dato
Borgmester Karsten Søndergaard inviterer børn og voksne til at lege, tegne og bevæge sig på en helt ny måde midt på vejen.

 

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: