Finn Petersen bliver interviewet
Biblioteksleder Finn Petersen bliver interviewet

Bymidten i Ølstykke Stationsby har en kompliceret ejerstruktur, og der er rigtig mange forskellige aktører og grundejere, der skal inddrages for at sikre, at helhedsplanen bliver realistisk og robust.

I forbindelse med forarbejde til helhedsplan for Ølstykke Stationsby har Cowi bistå Egedal Kommune ved, at fortage interview med de primære grundejere i bymidten for at danne et samlet overblik over udfordringer, potentialer og handlemuligheder.

Gennem interviews/kaffemøder med grundejere har COWI undersøgt, hvilke potentialer og behov grundejerne ser i forbindelse med udviklingen af Ølstykke Stationsby, men også hvilke barrierer og udfordringer, der er til stede, se opsamling og anbefalingerne fra kaffemøderne.

Opsamling og anbefalinger fra kaffemøderne vil danne grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen.

Del: