Projektkontoret 1
Projektkontoret i Ølstykke Stationsby

Både børn, unge, lidt ældre og dem midt imellem var forbi kontoret. Nogen er kommet en enkelt gang og andre her deltaget alle seks gange i alt var omkring 100 borgere var forbi projektkontoret og gav deres input og ideer til udviklingen i deres by, se kort opsamling på de seks tema-torsdage.

Møderne gav et godt indblik i, hvad der interesserer borgerne, hvad der er byens potentialer og udfordringer. Samtidig blev der lagt vægt på at, en samlet vision for byen vil kunne sætte rammen om en fremtidig omdannelse og udvikling, så byen også i fremtiden kan være et attraktivt og levende lokalsamfund, se idéerne fra borgernes postkort.

Den direkte og uformelle mødeform har også vist, at borgerne bestemt ikke er enige om, hvad der skal fokuseres på, og at der er forskellige behov og ønsker, alt efter hvor man er i sit liv. Det er også blevet tydeligt, at omdannelse og udvikling i en eksisterende by er kompleks, og kræver at mange aktører bidrager og deltager i udviklingen af helhedsplanen.

Alle de spændene input og gode ideer vil danne grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen.

 

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse

Del: