Ny lokalplan for Søagerhusene

Den reviderede lokalplan for Søagerhusene er vedtaget af Byrådet den 30. august 2023. 

Baggrund og formål med lokalplanforslaget

Efter lukningen af Søagerskolen i 2019 blev der igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at omdanne området til at huse en bredere vifte af funktioner end hidtil, herunder også boliger. Dette arbejde mundede ud i vedtagelsen af lokalplan 64 i 2021.

Et nyt Byråd besluttede i 2022 at ændre i rammerne for, hvordan området skal udvikles. Resultatet blev, at en større del af området skal fastholdes som offentligt område. Højden på bebyggelsens højde blev reduceret til højest 2 etager. Lokalplan 074 følger op på denne beslutning.

Ændringen i lokalplan 074 betyder, at lokalplanområdet med lokalplan 074 er udvidet til også at omfatte den nuværende daginstitution. Desuden kommer der et areal på ca. 5500 m2 til fritidsaktiviteter i den nordlige del af området, og ny boligbebyggelse formindskes fra højst 3 til højst 2 etager.

Tidshorisont

Da lokalplanen er vedtaget, skal grunden sendes i udbud. Nedrivning af skolen forventes tidligst påbegyndt i 2. kvartal 2024. Byggeriet startes tidligst 4. kvartal 2024.

Bo i Søagerhusene

Hvis du er interesseret i en bolig i Søagerhusene i Smørum, skal du henvende dig til projektets udvikler Generous. Du kan se mere om projektet her: Generous

 

 

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12