ORIENTERINGSDAG SØNDAG D. 6. JUNI KL. 14-16

Udviklerne af Søagergrunden, Team generous, inviterer til spændende Orienteringsdag på Søagerskolen, hvor man kan møde en nedriver, gå rundt i en lejlighed uden vægge og se det hele fra 2. sal. Arrangementet er planlagt som et ”orienteringsløb” i gå-tempo, hvor man besøger 3 forskellige poster i mindre hold. Se mere her.

Tilmelding: Hent billetter gratis via Billetto på dette link.

Offentlig høring: 
Lokalplanforslaget for Søagerskolegrunden er i offentlig høring. Se forslag til Lokalplan mm her

Tidligere afholdte møder og arrangementer

Afholdt torsdag d. 24. september.: DIGITALT BORGERMØDE: HVAD SKAL DER SKE MED SØAGERSKOLE-GRUNDEN?
Et nyt skønt og bæredygtigt boligområde er på vej i Smørum. På det digital borgermøde kan du høre mere om, hvad der skal ske på Søagerskole-grunden.
Præsentationer fra mødet:
Præsentation fra Generous Development.
Præsentation fra arkitekterne, Årstiderne.
Præsentation om bæredygtighed.
Præsentation om social bæredygtighed.

Hør og spørg om planerne

Søagerskolen i Smørum er nu lukket og skoleaktiviteterne flyttet. Ejendomsudviklingsselskabet ”Generous development” har vundet opgaven med, at udarbejde en udviklingsplan og lokalplan for grunden. Planerne skal udarbejdes i løbet af 2020 og 2021 og byggeretten til grunden skal herefter i udbud.
Nu afholdes det første borgermøde om udviklingen af Søagerskolegrunden, hvor Egedal Kommune giver stafetten videre til ejendomsudviklingsselskabet ”Generous development”.

Til det digitale møde vil du møde borgmester Karsten Søndergaard og Planudvalgsformand Ib Sørensen, som vil fortælle om baggrund og processen for byudviklingen på matriklen.
Du vil også møde ”Generous development” med deres team af arkitekter, ingeniører, udviklere og antropologer, som det næste års tid skal arbejde med udviklingen af området. Til mødet får du mulighed for at stille spørgsmål til processen via en ”chat”.

Mere borgerinddragelse på vej

Udviklingsplanen for Søagerskolens område skal sætte de overordnede rammer for den fremtidig benyttelse af området og danner grundlaget for det videre lokalplanarbejde. Udviklingsplanen udarbejdes med respekt for og i samarbejde med de omkringliggende områder og borgerne. Udviklingsteamets opgave er således, at skabe en fremsynet og realiserbar udviklingsplan, der viser, hvordan de overordnede rammer og vision for området kan indfries. Udviklingsplanen består af fire dele: En strategi, en fysisk plan, en økonomisk plan og en tids- og etapeplan.

Borgerne har mulighed for at påvirke arbejdet med udviklingsplanen og lokalplanen igennem hele processen, og der vil bl.a. blive afholdt 3 borgermøder og en række arrangementer som løbende vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Åben-skole- 27. september

Hvis du efter det digitale møde har lyst til at møde Generous developments udviklings team og høre mere, kan du også deltage i et ”Åbent Skole-arrangement” på Søagerskolen søndag den 27. 9. i tidsrummet kl. 10-13. Dette møde afholdes af ” ”Generous development”. Generous developments og udviklingsteamet vil i løbet af 2020 og 2021 afholde en række arrangementer og borgermøder. Information om disse vil løbende fremgå af kommunens hjemmeside og via hjemmesiden  https://soeagerhusene.dk/  

Grundet Corona-restriktioner er det nødvendigt at booke adgangsbillet.

Adgang til digitalt borgermøde:

Book en gratis billet her

Adgang til ”Åbent Skole-arrangement”

Få din gratis billet her

Til orientering vil Søagerskolens bygninger under udviklingsarbejdet fortsat blive brugt af Smørums hjemmepleje, der midlertidigt har til huse her, samt af de foreninger der fortsat har aktiviteter i gymnastisalen. .

Soagerskolen

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse