Stenløse Syd set fra luften
Byområdet Stenløse Syd - luftfoto fra 2015

Stenløse Syd vil fuldt udbygget rumme omkring 800 boliger varierende fra klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse til etageboliger. Området forventes at være fuldt udbygget i 2025.

Bebyggelsen ligger omkring en stor fælled, og dermed bliver den omkringliggende natur en del af byen og de rekreative muligheder forøges for hele lokalområdet. Fælleden er etableret som en åben eng, der kan anvendes til gå og løbe tur, fodbold, drageflyvning og diverse friluftsaktiviteter.

Der er for hele bebyggelsen stillet krav om at byggeri opføres som lavenergibebyggelse, og blev et af landets første store samlede lavenergiboligområder. Samlet spares 3,6 millioner kWh (630 tons CO2) årligt og 22.000 m3 vand årligt i forhold til konventionelt byggeri.

Stenløse Syd er den første bydel i Egedal, hvor der blev stillet krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på de enkelte ejendomme og hvor tagvand fra boligerne opsamles og genanvendes til toiletskyl. Desuden er det ikke tilladt at bruge de sundhedsskadelige materialer PVC og trykimprægneret træ i byggeriet. Erfaringer med disse miljøtiltag er senere blevet standard, når Egedal Kommune udbyder grunde til byudvikling.

Egedal Kommune har ikke flere ejendomme til salg i området. Der henvises derfor til områdets ejendomsmæglere.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12