Toftehøjfællesskabet Skolegård

Høring:

Byrådet i Egedal Kommune har den 26.05.2021 vedtaget at fremlægge lokalplanforslag for Toftehøjskolegrunden i offentlig høring. Høringsperioden slutter 20. august. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, igangsættes salget af ejendommen.
Se planen her:

Formøde om udviklingen af Ølstykke Stations By.

Inden mandagens Borgermøde om lokalplanforslaget 65 og kommuneplantillæg 10 – er der i Toftehøjskolens kantine mulighed for at møde Borgmester Karsten Søndergaard og Planudvalget til en snak om udviklingen af Ølstykke Stations By (Helhedsplanen for Ølstykke St. By).

Formødet starter kl. 18.30. Herefter er der borgermøde der vil give dig en bedre indsigt i hvad Lokalplanforslag 65 - Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej giver mulighed for. Du vil få en indflyvning i processen og lokalplanforslagets indhold samt mulighed for tematiseret drøftelse i grupper. Vi tager forbehold for at borgermødet kan blive digitalt på baggrund af eventuelle COVID-19 restriktioner.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i høring frem til den 20. august 2021.
Tilmeld dig herMandag, 21. juni 2021, kl. 18.30 på Toftehøjskolen, Frederiksborgvej 4, Ølstykke, 3650.

Borgermøde mandag den 21. juni kl. 19-21 på Toftehøjskolen.

Tilmeld dig her.
På mødet præsenteres lokalplanen og der er mulighed for at stille spørgsmål til rådgiverteam og Egedal Kommune.

Udviklerne fra SWECO og SLA gennemgår planforslagene, hvorefter man kan bevæge sig rundt ved små ”boder” hvor man kan drøfte følgende temaer:

  • Bebyggelsens fremtræden.
  • Veje, stier og parkering.
  • Ubebyggede arealer.
  • Lokalplans redegørelse og bestemmelser.

Udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden er godkendt

Byrådet i Egedal har godkendt den udviklingsplan, der peger frem mod en ny bydel på Toftehøjskolegrunden.
Med Udviklingsplanen kan vi se frem til omkring 200 boliger med fælleshuse og et stort udendørs fællesareal til både gavn for nye beboere og borgere i Ølstykke. Udviklingsplanen peger også på fordele ved integrere den nye bydel med Byparken.
Udviklingsteamet, der består af ejendomsudvikler og investor Nordic Real Estate Partners (NREP), byggevirksomheden CASA, bofællesskabskonceptet Plushusene, og de to tegnestuer SLA og Årstiderne Arkitekter har arbejdet med udviklingsplanen siden sommerferien 2020 på baggrund af input fra Ølstykkes borgere ved bla. borgermødet i januar.

Udviklingsteamets opgave har været at skabe en fremsynet og realiserbar udviklingsplan, der viser, hvordan de overordnede rammer og visioner for området kan indfries. Udviklingsplanen giver et bud på det fremtidige områdes planløsning og ambitioner for Toftehøjskolegrunden. Samtidig sætter planen retningen for udviklingen af de funktioner og faciliteter, som kan være med til at understøtte kommunens vision ”Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse” og Planstrategi 2019. Planen taler også sammen med Helhedsplanen for Ølstykke Stations By, og ligesom helhedsplanen har udviklingsplanen fokus på fællesskab, grøn omstilling og nærhed til naturen.

Miljøvurdering
En miljøscreening af udviklingsplanens miljøpåvirkningen peger primært på trafikstøj, men det er noget, der vil kunne forebygges ved støjafskærmning, hastighedsbegrænsninger eller lignende tiltag i efterfølgende planer og projekter.
Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen findes her.

Historik:
Borgermøde om Toftehøjskolegrunden afholdt 5 januar 2021.  
Se Spørgsmål og svar fra mødet (pdf)

Skråfoto af Toftehøjskolen

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse