Byggeri forventes påbegyndt over sommeren 2023

Grunden, som den tidligere Toftehøjskole i Ølstykke ligger på, skal i fremtiden huse 211 lejeboliger. Projektet, kaldes Plushusene Ølstykke, forventes at starte sommeren 2023. Boligerne skal efter planen afleveres etapevis frem til efteråret 2025. De 211 boliger plus fælleshuset forventes at få etageareal på knap 18.925 kvm. Boligerne varierer i størrelse fra 60 kvm til 116 kvm, fra 2 til 5 værelser. 

Flygtningeboliger

Skolebygningerne har været brugt som flygtningeboliger for ukrainske flygtninge i 2022.

Vedtaget Lokalplan 2021

Byrådet vedtog den 27.10.2021 Lokalplan 65 - Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for omdannelse af området til grønt boligområde med karreer af rækkehuse og etageboliger, der skal understøtte en sammenhængende by med offentlige rum og mødesteder mellem husene.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boliger med dertilhørende fælles faciliteter i en bebyggelse bestående af mindre boligklynger. Boligerne i de enkelte klynger orienteres mod et fælles centralt udeareal og skaber derved et mødested for den enkelte klynge. De enkelte klynger består af en blanding af rækkehuse i op til 2 etager og etageboliger i op til 4 etager med varierende boligstørrelser. Etageboligerne er placeret nordligst på grunden i en bymæssig sammenhæng, mens rækkehusene er placeret mod de eksisterende parcelhusområder.

Bo i Plushusene Ølstykke

Hvis du ønsker en bolig i området, skal du henvende dig til Plushusene. Se link til projektet nederst på denne side.

Skråfoto af Toftehøjskolen

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12