Egedal Kommune er underlagt reglerne om udbud af kommunale ejendomme. Det betyder, at salg af byggejord og ejendomme skal ske efter offentligt udbud.

Aktuelle udbud:

Aktuelt udbyder Egedal Kommune følgende grunde og ejendomme:

Kommende udbud:

Vi forventer at følgende grunde og ejendomme bliver sat til salg:

  • Barnekæret 1 - Stenløse Syd - til boligformål (ultimo 2019)
  • Blandet byområde ved Kildedal Station - Smørum - til bolig- og erhvervsformål (udbudstidspunkt er endnu ukendt)

Herudover vil der løbende blive udbudt storparceller i Egedal By til bolig- og erhvervsformål.

Interesserede i de nævnte ejendomme er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12