DJI 0529 Med Grund B2w
Byggefelt B2 set mod Egedal Station

Egedal Kommune udbyder hermed Storparcel B2 i Egedal By Syd, del af matr. nr. 4et Stenløse By, Stenløse, beliggende Dam Holme, til salg. Ejendommen bliver efter udstykning på ca. 7.100 m2. Udbuddet sker i et projektudbud, hvor der konkurreres på bedste projekt og pris. Købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Egedal Kommune er forpligtet til at sælge til markedspris, og forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

Egedal Kommune honorerer alle konditionsmæssige tilbud med en godtgørelse på 75.000 kr. plus moms. Der henvises til udbudsbetingelserne. Se nedenfor.

Ejendommen udbydes med frist for tilbud den 15. august 2020 kl. 12:00.

Samtidig med bud skal medsendes et skitseforslag i henhold til udbudsvilkår, der illustrerer den foreslåede bebyggelse.

Udbudsvilkår med bilag kan hentes her:

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Der er offentliggjort en række spørgsmål med tilhørende svar. Se nedenfor. Disse er en integreret del af udbudsmaterialet, hvorfor alle interesserede bydere opfordres til at gøre sig bekendt med dem:

Der vil ikke blive udsendt yderligere svar på spørgsmål inden tilbudsfristen.

Såfremt der opleves problemer med at hente det digitale kortgrundlag kan der ske henvendelse til projektleder Henrik Wolfhagen på henrik.wolfhagen@egekom.dk. Så vil de blive fremsendt pr. mail.

Øvrige forhold

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 

Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den tilbudte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Henvendelse om udbudsmaterialet kan ske til cei-jura@egekom.dk, eller til Thomas Würtz på telefon 7259 7026.

Nærværende udbud er offentliggjort den 3. april 2020.
Revideret den 6. juli 2020 (Spørgsmål og svar samt tilbudsfrist).

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12