Ejendommen er på 2.673 m2. Købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Egedal Kommune er forpligtet til at sælge til markedspris, og forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

Ejendommen udbydes med frist for afgivelse af tilbud fredag den 20. december 2019 og med en vejledende pris på 5.400.000 kr. inkl. moms svarende til ca. 18.750 kr. inkl. moms pr. parkeringsplads. Samtidig med bud skal liste over referenceprojekter medsendes. 


Beskrivelse

Ejendommen udbydes med krav om opførelse af et parkeringshus med op til 290 parkeringspladser til boligbebyggelse i Egedal By, Stationsområdet på matriklerne 4fv, 4fs, 4fx, 4fr og 4fq. Køber forestår selv al byggemodning, og afholder alle omkostninger hertil. Dette medfører blandt andet, at køber selv afholder udgifter samt anlægger tilkørsel, belysning m.v. internt på ejendommen. Etablering af tilkørsel, belysning m.v. skal ske i overensstemmelse med lokalplan 46 der er gældende for området.

Salgsvilkår med bilag kan hentes her:

 

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12