Dyvelhuse - Foto Camilla Kruse Høier

Om udbuddet

Egedal Kommune udbyder aktuelt en byggemodnet parcelhusgrund til salg. 

I det nye attraktive boligområde med i alt 59 parcelhusgrunde er der fokus på miljøet, hvorfor husene skal opføres i bedste lavenergiklasse og regnvandet genanvendes til toiletskyl og tøjvask.

Du er velkommen til at besigtige området, hvor de udbudte grunde er afmærket med træpinde. Træpindene ved vejen er afsat et stykke fra det reelle skel. Der henvises derfor i øvrigt til nedenstående oversigtskort (bilag 1), hvor skellene tydeligt fremgår. Der gøres opmærksom på, at der i dagtimerne på hverdage kan forventes byggeaktiviteter, hvorfor man opfordres til at være påpasselig. 

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet for grund 2 finder du her:

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbudsgivere er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris.

Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til den fastsatte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Frist for bud og politisk behandling

Du kan afgive tilbud på grund 2 nu. Grunden udbydes til en mindstepris uden frist for afgivelse af tilbud. Det betyder, at du kan byde når som helst, du er klar til at købe. Det bemærkes, at tilbud tidligst vil blive forelagt Byrådet i februar måned 2021. Ønsker du at give bud, kan det anbefales, at bud afsendes før Økonomiudvalgets møde, som forventes at blive den 17. februar 2021.

Oversigt over grund 2 findes i dokumentet "salgsstatus".

Tilbud forelægges løbende til politisk godkendelse i Byrådet. Når Byrådet har godkendt dit køb, overtager du grunden til den efterfølgende 1. i måneden (efter 30 dage).

Eventuelle ekstrafunderingsomkostninger

Ved eventuelle ekstrafunderingsomkostninger forhandler Egedal Kommune udelukkende om beboelseskvadratmeter. 

Der bygges allerede i området

En række beboere er allerede flyttet ind i området, og på flere parceller er der travlt med at bygge. 

Køberne skal huske, at de inden der kan bygges skal søge om bygge- og nedsivningstilladelse. Regnvand skal håndteres på egen grund, og det kræver en nedsivningstilladelse. Du kan læse mere om ansøgningen i boksene til højre på siden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Center for Ejendomme og Intern Service på telefon 7259 7026 eller på 59grunde@egekom.dk.

Mailadresser vedr. øvrige henvendelser fremgår af dokumentet "Kontaktoplysninger" nedenfor. 

Denne side er senest opdateret den 23. december 2020.

 

Salgsstatus

Se hvilke grunde der er til salg

Kontaktoplysninger

Se hvem du skal kontakte, når du har spørgsmål om bl.a. nedsivning, overkørsel og byggelovgivning

FAQ - inden afgivelse af tilbud

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke grunde er til salg nu?

  I dokumentet salgsstatus (Se ovenfor) fremgår det, hvilke grunde der er solgt, og hvilke grunde der er i udbud. Dokumentet opdateres løbende - som regel en uge efter hvert Byrådsmøde. 

 • Hvornår skal jeg byde?

  Grundene er i udbud uden frist for afgivelse af tilbud. Det betyder, at indkomne købstilbud løbende forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, som de kommer ind. 

  Dato for møder i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet kan findes her

 • Hvornår får jeg svar på, om jeg har fået en grund?

  Vi bestræber os på at give alle tilbudsgivere besked senest 2 hverdage efter Byrådsmødet. 

FAQ - efter køb

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12