DJI 0189 Web.Red
Luftfoto Stationsområdet Egedal By. Foto: Steen Pedersen, Egedal fra luften.
Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom bestående af del af parcel A10 fra matr.nr. 4fu, Ølstykke By, Ølstykke. Ejendommen er en del af Stationsområdet i Egedal By.
Ejendommen udgør ca. 2.673 m2 efter endt udstykning. Udstykningen gennemføres, når Byrådet har godkendt projekt på parkeringshuset.

Ejendommen er udlagt til opførelse af et parkeringshus på 384 pladser i henhold til indgået forpligtende aftale på ejendommen. Der er meddelt Projekt Egedal By A/S forkøbsret på ejendommen.

Tilbud skal fremsendes til følgende mailadresse: CEI-Jura@egekom.dk.
Alle tilbud skal være modtaget inden den 17. februar 2021 kl. 12:00.

Tilbud skal være udfyldt og underskrevet på en udskrift af udbudsmaterialet i sin helhed. Der henvises til udbudsvilkårenes punkt ” Tilbudsafgivelse”. Afgivne købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Endvidere skal tilbuddet være i overensstemmelse med de udbudte vilkår og være uden forbehold.

Udbudsvilkår og bilag

Du kan finde udbudsmaterialet nedenfor:

Øvrige forhold

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejledende mindstepris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse. 

Spørgsmål til udbuddet

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller på cei-jura@egekom.dk.

 

Udbuddet er offentliggjort den 26. januar 2021. 

Rettelse til udbud

Der er den 1. februar 2021 foretaget præcisering af ind- og udkørselsforhold i det kommende parkeringshus på parcellen. Herunder er der tilføjet et nyt bilag 15 til udbudsmaterialet.

 

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12