Kirkestræde 3, Veksø

Byggegrund  med mulighed for opførelse af lille bolig.

Ejendommen, matr.nr. 51 Veksø By, Veksø, er smukt beliggende i den historiske del af byen på adressen Kirkestræde 3.
 
Området, hvor ejendommen er beliggende, er i henhold til lokalplanen udlagt til boligformål, Køber kan derfor nedrive den eksisterende bygning, og realisere sit eget drømmehus.
 
Grundarealet er 405 m2. og i henhold til Lokalplanen er bebyggelsesprocenten 25%.
 
På ejendommen ligger i dag en lagerbygning. Ejendommen kan ved fastholdelse af eksisterende bygning fortsat benyttes til dette formål. 
 
Bygningerne på ejendommen er i dårlig stand, og må forventes uanset kommende formål, at skulle renoveres, hvis den skal forsætte i drift.
Ejendommen overtages den 1. i måneden, dog tidligst 30 dage efter Byrådets godkendelse af salget.

Udbudsvilkår og -materiale

Frist for afgivelse af tilbud er den 21. maj 2021 kl. 12:00.

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den tilbudte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lonnie Østergaard på telefon 7259 7072.
 
Bud skal sendes til CEI-Jura@egekom.dk mærket ”Kirkestræde 3”.
Nærværende udbud er offentliggjort den 24. marts 2021.