Toftehøjgrunden

Ejendommen har tidligere fungeret som skole og er godt 55.000 m2 og rummer et bebygget areal på 9.700 m2.

Ejendommen udbydes med de muligheder der forligger i forslag til lokalplansforslag 65 Ølstykke. Udbuddet er derfor betinget af, at det af Byrådet på møde af 26. maj 2021 godkendte lokalplansforslaget, vedtages endeligt og uden væsentlige ændringer efter endt høringsperiode.

Ejendommen udbydes med frist til den 11. november 2021 kl. 12:00 for afgivelse af tilbud.

Egedal Kommune gør opmærksom på, at der er indrømmet NSF IV Denmark Advisory ApS en forkøbsret til Ejendommen.

Ejendommen udbydes med en mindstepris. Mindsteprisen er foreløbigt fastast til kr. 1.532 eks. moms pr. m2 byggeret, for en ren og ryddet grund.

Udbudsmateriale kan hentes her:

 

Øvrige forhold
Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbudsgivere er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den vejledende mindstepris.

Storparcellerne udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den vejledende mindstepris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller på cei-jura@egekom.dk.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12