Værebro storparcel 10 og 11
Storparcel nr. 10 og 11 set fra Svalehøjvej

Egedal Kommune udbyder hermed to storparceller, del.nr. 10 og nr. 11, fra matr.nr. 3ad Svestrup by, Ølstykke.

Storparcellerne bliver er del af Værebro Erhvervsområde, dog under egen lokalplan.

Storparcel nr. 10 udgør ca. 4.339 m2.

Storparcel nr. 11 udgør ca. 5.364 m2.

Storparcellerne udbydes uden frist for afgivelse af tilbud. Tilbuddene forelægges løbende til politisk godkendelse i Byrådet.

Udbudsmateriale kan hentes her:

Øvrige forhold

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbudsgivere er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den vejledende mindstepris.

Storparcellerne udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den vejledende mindstepris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller på cei-jura@egekom.dk.

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12