Værebro 12 17
Værebro 12 - 17

Egedal Kommune udbyder hermed seks storparceller, del.nr. 12 - 17, fra matr.nr. 3ad Svestrup by, Ølstykke.

Storparcellerne bliver er del af Værebro Erhvervsområde, dog under egen lokalplan. Arealet for ejendommene er i lokalplanen udlagt til erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og værkstedvirksomhed, svarende til miljøklasse 3-4. Der kan dog etableres bebyggelse til kontorformål, såfremt denne har tilknytning til den enkelte industri-, lager-, værkstedsvirksomhed.

Storparcel nr. 12 udgør ca. 3.306 m2.

Storparcel nr. 13 udgør ca. 3.984 m2.

Storparcel nr. 14 udgør ca. 3.058 m2.

Storparcel nr. 15 udgør ca. 3.320 m2.

Storparcel nr. 16 udgør ca. 5.226 m2.

Storparcel nr. 17 udgør ca. 5.836 m2.

Tilbud skal fremsendes til cei-jura@egekom.dk inden fredag den 21. januar 2022 kl. 12.00, mærket ”Værebro nr. 12 -17”.

Bilag:

Bilag 1 - Bankgaranti

Bilag 2 - Udstykningsrids

Bilag 3 - Lokalplan 24

Bilag 4 - Geomiljøs geotekniske rapport

Bilag 5 - DJ Miljø og geotekniske rapport

Bilag 6 - Kroppedal Museums skrivelse om frigivelse af ejendom

Bilag 7 - Tingbogsattest

Bilag 8 - Servitutter på matr. nr. 4ad, Svestrup By, Ølstykke

Bilag 9 - Deklaration om byggepligt

Udbudsvilkår Værebro 12 - 17

Kontakt

Ejendomsjura

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: CEI-jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12