Dyvelåsen
Luftfoto af Dyvelåsen

Kommunen udlægger et boligområde med 59 parceller, som kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende Dyvelåsen i Smørum. Kommunen anlægger veje, og Novafos A/S anlægger spildevandsledninger til husspildevand. Området opføres uden regnvandsledninger. regnvand håndteres i stedet via veje, render og nedsivningsområde i udbygningen.

Kommunen har afsat penge i budgettet til byggemodning på Dyvelåsen i årene 2018 - 2020. Mindre dele af arbejdet kan udskydes til 2021, afhængigt af plantetider mm.

Vi startede i april 2018 med at anlægge vejene i området, og afslutter med at anlægge/reetablere de grønne områder, der skal omkranse bebyggelsen, mindre dele af anlægsarbejdet kan evt. skubbes ind i 2021 pga. optimale planteperioder. Når området står færdigt vil dele af området tilhøre de nye ejere og deres grundejerforening, mens andre dele af området vil være ejet og driftet af kommunen.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: