Det bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud fra staten samt beregning af boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse

Som ejer af fast ejendom får du tilsendt en BBR-ejermeddelelse, som indeholder oplysninger om ejendommens fysiske forhold. Ved færdigmelding af en byggesag vil du få tilsendt en opdateret BBR-meddelelse.

Se dine BBR-oplysninger

Du kan også se dine BBR-oplysninger på OIS, Den Offentlige Informations Server, www.ois.dk.

En OIS BBR-udskrift har samme juridiske gyldighed som en BBR-ejermeddelelse udstedt af kommunen.

Fejl og mangler i dine BBR-oplysninger

Hvis du har rettelser eller ændringer tl dine BBR-oplysninger, så kan du nu selv rette dem i "Ret BBR". Ret IKKE hvis der er en igangværende byggesag på ejendommen.

Du kan dog stadig sende os en mail eller ringe vedr. ændringer til din BBR.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12