Det bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud fra staten samt beregning af boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse

Som ejer af fast ejendom får du tilsendt en BBR-ejermeddelelse, som indeholder oplysninger om ejendommens fysiske forhold. Ved færdigmelding af en byggesag vil du få tilsendt en opdateret BBR-meddelelse.

Se dine BBR-oplysninger

Du kan også se dine BBR-oplysninger på OIS, Den Offentlige Informations Server, www.ois.dk.

En OIS BBR-udskrift har samme juridiske gyldighed som en BBR-ejermeddelelse udstedt af kommunen.

Fejl og mangler i dine BBR-oplysninger

Hvis du har rettelser eller ændringer tl dine BBR-oplysninger, så kan du nu selv rette dem i "Ret BBR". Ret IKKE hvis der er en igangværende byggesag å ejendommen.

Du kan dog stadig sende os en mail eller ringe vedr. ændrringer til din BBR.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12