Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Tilmelding og afmelding skal ske hos skorstensfejeren.

Gebyr for skorstensfejning

Gebyr for skorstensfejning opkræves over forbrugsafgifterne.

Nye ildsteder eller skorstene

Ved opsætning af nye ildsteder eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejemesteren inden den tages i brug.

Skorstene og ildsteder skal altid overholde kravene i bygningsreglementet. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lign.

Hvis du får et ildsted skal du meddele det til kommunen, idet denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ved opsætning af skorstene eller ildsteder i etageejendomme eller andre bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal der søges godkendelse hos bygningsmyndigheden inden installationen.

Egedal Kommune har aftale med tre skorstensfejere:

Ledøje-Smørum
Jørn Ystrøm
4828 0331 - jy@skorstensfejeren.dk​

Stenløse
Christian Bast
4717 0008 - bast@Skorstensfejeren.dk

Ølstykke
Jens Bonde Sørensen
4020 7005 - frederikssund-egedal@skorstensfejeren.dk

Fire råd om korrekt fyring i brændeovn

Miljøstyrelsen giver fire enkle råd om korrekt fyring:
•Brug rent og tørt træ
•Sørg for rigeligt luft
•Fyr lidt ad gangen
•Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12