De fleste boligejere har fået indefrosset en del af grundskylden fra 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu.

I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018.

Indefrysning ved stigning i grundskyld

Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er den nu, og derfor får du indefrosset et beløb der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra kommunen. Overtager din ægtefælle, overtager vedkommende lånet.

Betaling

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indfrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12