Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes.

Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan nu framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit MitId/NemID. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har MitId/NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil.

Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

Indefrysning ved stigning i grundskyld

Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2024. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Lånet er rente og gebyrfrit til 2024.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld. Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Ejer/ejere modtager automatisk opkrævning fra kommunen. 

Du vil hvert år i januar få en opgørelse, som viser det indfrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12