Lån til betaling af ejendomsskat bliver også tit kaldet indefrysning af ejendomsskat. Du kan også søge om lån til udgifter ved tilslutning af kloak, hvis der er tilslutningspligt.

Kommunen kan give dig lån til betaling af ejendomsskat hvis du:

  • er husejer eller ejer af en lejlighed
  • har nået folkepensionsalderen (jf. §1 a i lov om socialpension mm.) eller modtager efterløn
  • modtager social pension eller delpension
  • selv bor i ejendommen
  • har friværdi indenfor den offentlige vurdering

Ansøgningsskema:

  • Ansøgningsskema udfyldes med nem id. Find blanketten under Selvbetjening til højre.
  • Det er kun den rene grundskyld der kan indefryses. Ikke forbrugsafgiften.
  • Der skal søges digitalt.
  • Hvis der sker fejl under selvbetjeningsforløbet, så kan der blive sendt en mail til e-boksen med et meget langt link. 
  • Du skal desværre selv ind og afbryde selvbetjeningsforløbet - vi kan ikke gøre det for dig.

Skadesløsbrev

Som sikkerhed for lånet, tinglyses der et skadesløsbrev i ejendommen.
Tinglysningsafgiften betales af kommunen.

Renter

Rentesatsen er på 0.69% i 2020. Den var på 0,88% i 2019.

De eneste udgifter der er for låntager er de renter der bliver tilskrevet lånet. Rentesatsen svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1.10. det foregående år. I 2018 var satsen på 1,00.

Tilbagebetaling af lånet

Lånebeløbet forfalder til indfrielse, når ejendommen skifter ejer eller ved ejers dødsfald. Lånet kan dog fortsat ydes, hvis en ægtefælde overtager ejendommen i uskiftet bo. Når lånet indfries gives der et nedslag i renten.

Obligatorisk selvbetjening

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter er et af de nye obligatoriske selvbetjeningsområder. Brug derfor selvbetjeningen øverst til højre på siden.

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12