Ordningen overtages af SKAT fra 1. januar 2024.

Link til Vurderingsportalen.

Der kan ikke længere søges hos kommunen.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom eller en fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Betingelserne for at søge om lån til betaling af ejendomsskatter er, at du enten:

  • har nået folkepensionsalderen eller
  • får udbetalt pension efter Lov om social pension, førtidspension eller delpension eller
  • er efterlønsmodtager.

Du skal have fast bopæl her i landet.

Der skal også være friværdi i ejendommen ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Hvad kan jeg søge til

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskatter, men lånet omfatter kun grundskyld. Du skal fortsat betale for evt. skorstensfejning, renovation, rottebekæmpelse mv.

Der oprettes et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. 

Hvordan søger jeg

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du rette henvendelse til Borgerservice på telefon 7259 7673, så får du tilsendt et ansøgningsskema på papir.

Kommunen sikrer lånet ved at tinglyse et skadesløsbrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. 

Renter

Den årlige rente for 2022 udgør 0,48 %, og er gældende for alle lån; nye som gamle. Renten fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Renten for 2023 bliver 1,53 %.

Renten tilskrives en gang årligt.

Renterne kan ikke trækkes fra på årsopgørelsen.

Ansøgningsfrist

Du kan kun få bevilliget lånet med virkning fra 1. januar eller 1. juli, hvor ejendomsskatterne forfalder til betaling.

Du skal derfor ansøge om lånet:

  • inden den 31. december for at få virkning fra 1. januar året efter,
    eller
  • inden den 30. juni for at få virkning fra den 1. juli i samme år

Du skal betale den oprindelige ejendomsskat indtil lånet er bevilliget.

Hvis du vil afdrage på dit lån

Du kan til enhver tid afdrage på dit ejendomsskattelån.

Ønsker du at indbetale på lånet, kan det ske på kommunens konto i Nordea.

Registreringsnummer: 2232 - Kontonummer: 43 76 89 90 93

I tekstfeltet bedes du skrive adresse og personnummer, så sørger vi for, at pengene bliver bogført på lånet, og fremsender en kvittering, når pengene er modtaget.

Der udsendes en årsopgørelse hvert år primo januar måned.

Hvis du vil indfri dit lån

Ønsker du at indfri dit ejendomsskattelån, skal du kontakte Borgerservice på telefon 7259 7673.

Hvis du sælger din ejendom, forfalder lånet til indfrielse. Det betyder, at du skal betale hele lånet tilbage, hvis du sælger ejendommen.

Lånebeløbet forfalder til indfrielse, når ejendommen skifter ejer eller ved ejers dødsfald. Lånet kan dog fortsætte, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo.

Ved fuld indfrielse af lånet, vil de renter, der er blevet tilskrevet lånet siden den 1. januar 2011, blive nedsat. Det betyder, at den reelle rente bliver mindre end den fastsatte rente. 

Renterne kan ikke trækkes fra i skat.

Hvis du vil sætte dit lån i bero

Du kan også vælge at sætte ejendomsskattelånet i bero og selv betale din ejendomsskat i en periode. Derved tilskrives lånet kun renter. 

For at sætte dit lån i bero skal du kontakte Borgerservice på telefon 7259 7673.

Hvis du vil omlægge dit realkreditlån

Egedal Kommune rykker for det meste gerne for et nyt lån. Der skal dog altid være plads til vores skadesløsbreve inden for den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Hvis du ønsker at omlægge et realkreditlån, skal din bank/realkreditforening sende os en kopi af lånetilbud på e-mail: ejendoms.plan@egekom.dk att.: lån til betaling af ejendomsskat. Når vi har vurderet lånetilbuddet, sender vi svar til banken, som sørger for tinglysning af lånet.

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12