Hus - kviste

Egedal Kommune foretager fra den 16. januar 2023 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation, byggesagsgebyr m.v.)
jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. hvor sidste rettidig betaling var mellem den 10.01.2022 og 11.07.2022.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævningen på tlf. 72 59 76 76.

Kontakt

Opkrævning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: opkraevning@egekom.dk
Tlf.: 7259 7676

Mandag 8 - 12
Tirsdag - fredag 10 - 12