Hus - kviste

Egedal Kommune foretager fra den 1. september 2020 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation, byggesagsgebyr m.v.)
jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. hvor sidste rettidig betaling var mellem den 10.07.2018 og 10.07.2020.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævningen på tlf. 72 59 76 76.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse