Er du grundejer, skal du klippe hæk og beskære beplantning ud til vejen. Grunden til dette er for at sikre dine medborgeres trafiksikkerhed.

Derfor skal hæk og planter holdes nede

Når din hæk eller anden beplantning ikke er klippet eller beskåret tilstrækkeligt, kan det både skabe problemer for trafiksikkerheden og for dine medborgere. Eksempelvis har svagtseende personer, kørestolsbruger eller gående med barnevogne særligt brug for, at stier og fortov kan udnyttes i den fulde bredde.

Du skal med beskæring og klipning sikre, at
•Fortovet kan bruges i fuld bredde
•Vejen skal kunne bruges i fuld bredde
•Skilte skal være synlige
•Lys fra gadelamper skal uhindret kunne nå fortov og vejareal
•Brandhaner skal holdes fri for beplantning

Sådan gør du

Du skal beskære og klippe
•Helt ind til skel
•Så frihøjden over fortov er minimum 2,8 m
•Så frihøjden over vej er minimum 4,2 m

Særligt for hjørneejendomme

Bor du på en hjørneejendom, hvor trafikanter kan have dårlige oversigtsforhold, skal træer og buske omkring hjørnet holdes nede på en højde på max. 1 meter over vejmidten.

Kommunen kan påbyde beskæring

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, kan kommunen påbyde dig at udføre en beskæring indenfor en fastsat tidsfrist. Tidsfristen vil fremgå af et brev, som kommunen sender til dig. Hvis du ikke beskærer beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse i forbindelse med beskæring, kan du klage over afgørelsen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12