Grundejers forpligtelser vedrørende sne og is

Når vintervejret ruller sig ud, og det bliver frost og sne, er du forpligtet til at rydde sne og salte på fortovet ud for din ejendom. Desuden skal du rydde en eventuel sti, der fører op til din ejendom. Så kan postbuddet og skraldemanden udføre sit arbejde uden at komme til skade.

Forpligtelser på private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, er du desuden forpligtet til at rydde sne og sikre glatførebekæmpelse på vejstykket ud for din ejendom. Snerydningen og glatførebekæmpelsen skal i dette tilfælde gennemføres helt frem til vejmidten, hvis du har en genbo ellers hele vejstykket.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12