Regler vedrørende helårsbeboelse i sommerhus

Det er ikke lovligt at bo i et sommerhus fra 1. november til udgangen af februar, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold.

 • Særlig ret for pensionister

  Pensionister der ejer et sommerhus, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse når de har ejet sommerhuset i 1 år. 

  Med pensionist forstås her enten

  • en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension
  • en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv
  • en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,
  • en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og
  • en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

  En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

 • Dispensation

  Der kan i yderst særlige tilfælde dispenseres fra forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhusområder.

 • Hvad sker der hvis du flytter ind i et sommerhus uden at opfylde lovens betingelser?

  Byrådet skal hvert år den 1. november udstede påbud om fraflytning af sommerhuset. Overholder du ikke påbuddet, skal Byrådet indgive politianmeldelse og udstede daglige tvangsbøder.
  Dette sker efter planlovens kapitel 12, § 51a.

  Hvis du flytter ind i et sommerhus vil du modtage et særligt brev med "tilmelding til sommerhusadresse". Dette brev orienterer også om reglerne for sommerhusbeboelse.

 • Varsel

  Du vil inden 1. november modtage et varsel om fraflytning, da du principielt skal være fraflyttet sommerhuset pr. 1. november.

 • Påbud

  Omkring den 1. november vil du modtage det endelige påbud hvor du bliver bedt om at flytte fra dit sommerhus senest den 15.november. Herefter vil du få dagbøder indtil du fraflytter sommerhuset.

  Udover dagbøder, vil Egedal Kommune anmelde dig til politiet for ulovlig sommerhusbeboelse. Hvis politiet mener at du har overtrådt sommerhusloven, vil du ud over sommerhusbøderne også modtage en bøde fra politiet.

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål omkring bøder og politianmeldelse er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mail. 

Kontakt

Ejendomskattekontoret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: ejendom.plan@egekom.dk
Tlf.: 7259 7673

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14 
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12