Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe. Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden. 

Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en potentiel kilde til forurening af jord og grundvand. Hele Egedal Kommune er et område med særlige drikkevandsinteresser, og et jordvarmeanlæg i vores kommune må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse.

Forskellige typer jordvarmeanlæg. 

De mest almindelige er terrænnære jordvarmeanlæg, hvor varmeslanger udlægges på et større areal i en dybde af ca. 1 meter.
Et jordvarmeanlæg kan også være en dyb boring med varmeslanger. Dette kaldes et vertikalt jordvarmeanlæg.

Kommunens udgangspunkt for jordvarmeboringer er dog, at der ikke vil blive givet tilladelse til en jordvarmeboring, hvis det vurderes, at der er risiko for forurening af vores grundvandet

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12