Er uheldet ude og opdager du, at dit olietanksanlæg har givet anledning til en jordforurening, skal du straks stoppe spildet fra anlægget. Derudover skal du ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis der er tale om et akut spild.

Kontakt derefter Klima, natur og miljø i Egedal Kommune og anmeld spildet.

Hvornår skal du kontakte alarmcentralen?

Du skal ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, når dit oliespild er akut. Ved akutte spild forstås i denne sammenhæng spild, der er af en betydelig størrelse og som er opstået pludseligt, og ikke har stået på i længere tid. Du skal eksempelvis ringe, hvis der ligger fri olie på jorden.

Kontakt din forsikring

Har du opdaget, at der er sket spild fra dit olietanksanlæg er det en rigtig god ide straks at kontakte din forsikring. Dit villaolietanksanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, når din tank er lovlig, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer. Når forsikringen kontaktes vil den typisk straks vurdere, hvilke tiltag, der skal foretages på din ejendom.

Hvis du opvarmer din bolig med olie fra en villaolietank, skal du som ejer af en olietank være omfattet af en forsikring. Denne forsikring skal dække udgifter til oprensning af evt. jordforurening, der er opstået i forbindelse med din olietank eller dit oliefyr.

Forsikringen for villaolietanke

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning, der betyder, at du som udgangspunkt automatisk er forsikringsdækket, hvis din tank er lovlig og du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. På Topdanmarks hjemmeside kan du læse mere om hvilke olieselskaber, der er med i forsikringsordningen og hvilke betingelser, der i øvrigt gør sig gældende i forbindelse med forsikringsordningen. Spørgsmål vedr. forsikringsordningen kan rettes til Topdanmark.

Derfor skal du reagere hurtigt

Der er en rigtig god grund til at du skal reagere hurtigt, hvis du opdager, at dit tankanlæg har spildt olie til omgivelserne.

Olie, der spildes på en jordoverfladen vil trænge ned i jorden. Jo mere olie, der spildes og jo længere spildet har stået på, jo længere vil olien kunne spredes og jo dybere vil den kunne trænge ned.

Olie der har fået lov at sprede sig omkring - og eventuelt under - et hus, er meget dyr og kompliceret at fjerne. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af jordforureningen, kan en kompliceret oliespredning omkring dit hus, kræve at oprensningen af olieforureningen vil stå på i lang tid, og det er desværre noget, som ofte kommer til at berøre dig som beboer.

Se mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside på nedenstående link.

Hvad sker der når kommunen involveres?

Når du ringer til kommunen, vil Klima, natur og miljø typisk straks sende en medarbejder på tilsyn på din ejendom. Tilsynet foretages for at vurdere sagen, herunder om der er sket en jordforurening, og om kommunen har hjemmel i jordforureningsloven til at påbyde en oprensning af jordforureningen.

Har kommunen påbudshjemmel vil der blive udstedt et oprensningspåbud. Påbuddet vil formelt blive udstedt til tankejer, men er tankejer forsikringsdækket kører sagen oftest herefter mellem forsikringens miljørådgiver og kommunen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12