Fra 2019 og frem vil Egedal Kommune behandle udstykningssager /matrikulære ændringer digital via Geodatastyrelsens ERPO system erpo.dk.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12