Hvis du er boligsøgende, skal du kontakte de almene boligselskaber, eller alternativt søge bolig på boligportalerne.

Hvis du skal skal skilles eller står i samlivsophør, skal du også finde bolig på en af de mange boligportaler eller kontakte et af de lokale boligselskaber.

Egedal Kommune har ingen akutboliger.

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter til en almennyttig bolig, har du mulighed for at søge indskudslån.

Boligselskaber og foreninger

Er du boligsøgende, er der en række boligselskaber i og uden for Egedal Kommune, som du kan rette henvendelse til.

Midlertidig indkvartering - akut bolig

For at komme i betragtning til midlertidig indkvartering, skal du være tilmeldt folkeregisteret i Egedal Kommune og samtidig være berettiget efter Den…

Dialog med boligforeninger

Styringsdialogen er en del af det kommunale tilsyn med den almene boligsektor

Klage

Forudsætninger for at det er rart at bo side om side, er at uoverensstemmelser løses i ro og mag. Dette er for de meste også tilfælde, men der kan i s…

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12