Kommunen har anvisningsret over hver fjerde ledige almennyttige bolig (25 %), hvilket svarer til ca. 30 boliger om året.  Disse ledige boliger bliver tilbudt til de borgere, som opfylder de politisk fastsatte kriterier.

De politiske fastsatte kriterier er:

  • Borgere, der efter endt ophold i et døgntilbud eller fængsel, har behov for en selvstændig bolig
  • Borgere der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud (servicelovens §107 og §108)
  • Særligt socialt belastede familier med behov for specielle hensyn - efter individuel konkret vurdering
  • Borgere, der grundet fysisk, psykisk eller sociale problemer, som får støtte og hjælp af kommunen, og hvor en bolig, er en del af en helhedsorienteret plan
  • Borgere, som har fået et tilbud om midlertidig indkvatering og som dermed er omfattet af Servicelovens § 80 (Husvild)

Hvad skal du?

Hvis du mener at opfylde en af ovenstående kriterier, så skal du henvende dig til din sagsbehandler eller Borgerkoordinatoren på 7259 6000.

Du har også altid muligheden for at skrive dig op i et boligselskab eller i en boligforening i eller uden for Egedal Kommune.

Ved skilsmisse eller samlivsophør

Ved skilsmisse eller samlivsophør skal du selv tage kontakt til boligselskaberne da du ikke kan komme i betragtning til en bolig ud fra byrådets kriterier.

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12