Beboerklagenævnet er et nævn, der træffer afgørelser i sager om visse tvister dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Huslejenævnet er et nævn, der træffer afgørelse i sager om visse tvister - dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15