Frederikssund Kommune har sammen med Egedal Kommune nedsat et fælleskommunalt beboerklagenævn.


Hvilke klager behandler nævnet

 • Formalia i forbindelse med huslejeforhøjelse
 • Mangler ved boligens stand ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning (tilbagebetaling af indskud/depositum)
 • Tidsfrister for udførelse og færdiggørelse af arbejde påbegyndt af udlejer
 • Installationer og forbedringer
 • Betaling af vand og varme (forbrug)
 • Beboernes betaling til fællesantenne m.v
 • Ret til fremleje, overtagelse eller bytte af lejemål
 • Lovlighed af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
 • Afslag på anvisning af ledige lejligheder
 • Husorden

Koster det noget at klage

Henvendelse til beboerklagenævnet skal være skriftligt og der skal vedlægges et administrationsgebyr på 143 kroner. (2015)

Beboerklagenævnets afgørelse er ikke en dom, og kan ikke gennemtvinges.
Er der tilfælde hvor en part ikke rette sig efter afgørelsen, kan der være nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.

Begge parter kan indbringe afgørelsen for Boligretten. Dette skal dog ske inden fire uger efter nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Hvor skal du henvende dig

Hvis du ønsker at indbringe din sag for beboerklagenævnet skal det ske til :

Frederikssund Kommune
Beboerklagenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Nævnets sekretær kan kontaktes på 4735 1000

Selve nævnet består af:
Christina Vastrup, formand
Erik Jacobsen, lejernes LO, lejernes repræsentant
Bjørli Denbak, Stenløse-Ølstykke Boligforening, udlejernes repræsentant

Kontakt

Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19

Fredag 8-15