Lov om Social Service § 80

At være berettiget efter lov om Social Service § 80 betyder, at du har været udsat for en her og nu opstået akut situation, som f.eks brand, lynnedslag, oversvømmelse eller lign.

Det betyder, at midlertidig indkvartering ikke tildeles ved skilsmisse, samlivsophør eller hvis du skal flytte hjemmefra. Her henvises du til boligselskaberne.

Husly efter § 80

§ 80 kommer først i anvendelse, når man ikke selv har en dækkende forsikring.

Hjælpen er betinget af, at du ikke selv har mulighed eller midler for midlertidigt eller varigt at løse jeres boligproblem.

Selve hjælpen efter § 80 hviler på en konkret og individuel vurdering af, om en borger, der akut har mistet sin hidtidige bolig, har ret til midlertidig husly. Her kan der tages hensyn til tilknytning til kommunen, om der er børn, som går i institutioner i kommunen, arbejdsmarkedstilknytning og lignende.

Når kommunen anviser dig til husly skal det forstås som en egnet midlertidig indkvartering. Du er selv ansvarlig for at finde en permanent bolig.

Hvilken type boliger henvises der til

Egedal Kommune er udelukkende forpligtet til at fremskaffe husly, i form af et tilbud om den efter omstændighederne, bedst egnede midlertidige indkvartering. Det vil altså sige, at det ikke nødvendigvis er en lejlighed, men eventuelt midlertidig indkvartering på vandrehjem, hotel, pensionat eller lignende.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12