Klik her hvis du vil se mere om bofællesskaber i Egedal

Hvad er en seniorbolig og et seniorbofællesskab

Seniorboliger dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet med tanke på at kravene til boligen ændres når man bliver ældre. 
Til en seniorbolig stilles der krav om tilgængelighed i forhold til hverdagslivets aktiviteter. Læs mere om en seniorboligs tilgængelighed.
Boligerne kan etableres som ejer-, andels- og lejeboliger og som etageboliger, tæt-lav bebyggelse og parcelhuse. Boligerne kan være forbeholdt seniorer over 50 eller 55 år, men kan også være åbne for alle.

I et seniorbofællesskab er der fastsatte regler for alder, hvor mindst en af beboerne i en bolig skal være fyldt 50-55 år, og/eller at der ikke må være hjemmeboende børn.

Se oversigt med eksisterende seniorbofællesskaber og seniorboligbebyggelser.

Kommunens politik

Byrådet arbejder for at sikre en hensigtsmæssig udvikling i boligmassen i kommunen der er tilpasset borgernes behov. Der arbejdes specifikt med udvikling og sikring af attraktive rammer for opførelse af seniorboliger og nye attraktive boformer såsom seniorbofællesskaber og aldersintegrerede boliger.

Læs mere om retningslinjer for boligbyggeri i Kommuneplan 2021.
I Kommunens Ældrepolitik er der fokus på boliger, fordi en seniorvenlig bolig er forudsætningen for at man kan klare sig længst muligt.

Nye seniorbofællesskaber - Fra ide til virkelighed

Der er flere veje mod nye seniorbofællesskaber. Processen kan starte hos en gruppe borgere der ønsker at flytte sammen i et nyt seniorbofællesskab, eller den kan starte med en beslutning i byrådet om at man ønsker at skabe mulighed for seniorbofællesskaber kan etableres.

Starter processen med at en gruppe borgere ønsker at etablere et seniorbofællesskab, vil kommunen komme ind i processen når der skal findes en konkret placering til byggeriet.

Nogle projekter vil kunne etableres indenfor gældende lokalplaner for områder, men ofte vil byggeri at et nyt seniorbofællesskab kræv at der udarbejdes ny lokalplan. En sådan proces tager normalt mellem ni og tolv måneder.

Læs mere om lokalplaner her. Find de gældende lokalplaner i lokalplanoversigten her eller på Egedalkortet.

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12