Egedal Kommune ønsker bæredygtige byer, der matcher borgernes behov. Derfor arbejder vi for en mangfoldig byudvikling til alle aldre, familietyper og ejerformer.
Er du interesseret i at være en del af et aktivt fællesskab? Drømmer du om at dele hverdag men alligevel have dit privatliv i fred? Er du til dele-høns, dele-cykler eller dele-værksted? Så er et bofællesskab måske noget for dig?

Her giver vi dig et overblik over, hvordan du kommer nærmere drømmen. Find vej til:
- Eksisterende bofællesskaber/seniorbofællesskaber,
- Bofællesskaber på vej
- Vores tringuide til, hvordan du selv etablerer et bofællesskab.

Eksisterende bofællesskaber

Fællesspisning, delebiler og bæredygtighed tiltrækker et stigende antal danskere til landets bofællesskaber. Se her en oversigt over allerede eksisterende bofællesskaber - også i Egedal Kommune
I et seniorbofællesskab skal mindst en af beboerne i en bolig være fyldt 50-55 år ved indflytning. Et seniorbofællesskab har faciliteter, der understøtter fællesskabet for eksempel fælles køkken, fælles værksteder, fælles have mm. Se oversigt med eksisterende seniorbofællesskaber og seniorboligbebyggelser.

Bofællesskaber på vej

Går du/I med et ønske, eller måske endnu blot en tanke, om at bo i et bofællesskab? Så se med her – for der er flere nye bofællesskaber på vej i Egedal Kommune:
Egedal By/de grønne porte: Her opføres pt et seniorbofællesskab med 20 almene boliger. Forventes færdigt i 2020. 
Egedal By Syd/Egehaven: Her opføres 67 boliger, der vil indeholde 2 forskellige seniorbofællesskaber. Kontakt: udlejning@corebolig.dk 
Toftehøjskolegrunden: Et udviklingsteam arbejder på en udviklingsplan for Toftehøjskolegrunden der bla. indeholder et eller flere  bofællesskaber.  Projektet er tidligst færdigt i 2023. Følg udviklingen her. 

Vil du selv skabe et Bofællesskab ?

Drømmer du/I om selv at skabe et bofællesskab? Vejen mod målet kan være lang – men kig med i denne oversigt, der viser dig trædestenene.

 • Trin 1: Find dine fremtidige bofæller og jeres værdier

  Et bofællesskab er pr. definition ikke et fællesskab, hvis der ikke er andre end dig.
  Måske kender du allerede  nogle af dem du skal bo i bofællesskab med. Hvis ikke; kan du starte ved at lave en facebook-gruppe eller lave en annonce. Når de interesserede parter er fundet – skal I sammen tegne en ramme om drømmen.
  Hvilket slags fællesskab ønsker i? Er i til fælles madlavning, eller dele-græsslåmaskine? Åbne døre til privaten – eller skal det fælles foregå på fælles-områder?
  1: Find bofæller
  2: Udarbejd et værdigrundlag
  3: Overvej geografisk placering
  4: Afklar jeres individuelle økonomi

  HVORDAN KAN EGEDAL KOMMUNE HJÆLPE?
  Er i mange skal I næppe mødes hjemme i et køkken. Et neutralt mødested, hvor der er plads til alle, er at foretrække: Book et mødelokale i Stenløse Kulturhus her. 

 • Trin 2: Lav en forening

  Organiser jer som en forening, der kan agere som professionel udvikler og forhandlingspart i dialogen med rådgivere, kommune, bank m.fl. At være en forening kræver at vedtægter formuleres, og så skal der tages stilling til det kommende bofællesskabs ejerform og økonomi. Sammen med banken afklares låne- og finansieringsmuligheder .
  Se på jer selv og vær ærlige: Hvilke funktioner har I selv kundskaber og ressourcer til at stå for, og hvilke bør I hellere købe rådgivere til.
  Etableringen af et bofællesskab kræver en vifte af forskellige fagligheder. Selvom I kan varetage nogle ting selv, er det en god ide at få eksterne rådgivere tilknyttet; en advokat, en bygherrerådgiver og/eller arkitekt . I er nu nået så langt, at I kan lave et byggeprogram; der oversætter jeres værdigrundlag til fysiske principper.

  1: Stiftelse af forening.
  2: Vælg ejerform.
  3: Selskabsdrøftelser med bank.
  4: Faglige kompetencer internt og eksternt.
  5: Byggeprogram - fra værdier til fysisk form.

 • Trin 3: Udvikling af projekt

  Med hjælp fra en arkitekt skal I omsætte jeres ønsker og ideer til konkrete skitser. Og sammen med Egedal Kommune starter opgaven med at finde egnede områder og kigge på de eksisterende lokalplaner. Drømmen er nu ved at blive mere konkret – og det er derfor også nu, at jeres forening skal have et overblik over foreningens samlede økonomi og sætte det i forhold til byggeprogrammet, der skal udvikles til et skitseprojekt. Måske ønsker I selv at opføre bofællesskabet – måske vil I samarbejde med et udviklingsselskab.?
  1: Beliggenhed.
  2: Skitseprojekt.
  3: Finansiering.

  HVORDAN KAN EGEDAL KOMMUNE HJÆLPE?
  Vi hjælper jer med to vigtige forhold:
  1. Hvilke kommunale grunde er til salg: Som kommune har vi kendskab til igangværende og kommende salg af kommunale arealer, og vi vil altid kunne pege jer i retning af, hvilke der vil egne sig til bofællesskaber. En kommune kan ikke øremærke nogle grunde til bestemte bofællesskabsgrupper, vi skal udbyde til åbent salg. Men i en tidlig dialog kan I introducere os til jeres projektide - og gerne sammen med de første projektskitser og evt. en privat grund, som I kan købe. Med det afsæt kan vi bedst hjælpe med at afklare spørgsmål om beliggenhed.
  2. Opstart af planproces.
  Når et byggeri skal opføres i et område og på en konkret grund, skal der altid en lokalplan til for at muliggøre projektet. På nogle grunde er der allerede en tilstrækkelig lokalplan, men hvis det ikke er tilfældet, skal der udarbejdes en ny. Dette skal vi afklare i en dialog mellem jer og Egedal Kommune.

 • Trin 4: Opførelse af bofællesskab

  Når jeres projekt er færdigtegnet, og I har fundet en passende grund, er I klar til at indgå konkrete forhandlinger om grundkøb og opførelse af byggeriet. Ejes grunden af Egedal Kommune skal den sendes i offentligt udbud.

  Byggeriet kan igangsættes, når alle aftalerne er på plads.
  1: Grundkøb.
  2: Skitseprojektet skal projekteres, Aftale med projekterende rådgiver.
  3: Aftale med udførende entreprenør.
  4: Tegning af forsikring.
  5: Byggeledelse.

  HVORDAN KAN EGEDAL KOMMUNE HJÆLPE?
  1. I Egedal Kommune administrerer vi både udbud, salg og aftaleindgåelse. Kommunalt ejet jord skal altid i offentligt udbud, men udbudsformen kan fastlægges med afsæt i de konkrete omstændigheder.

  2. Som planmyndighed har Egedal Kommune ansvaret for at udarbejde og færdiggøre en lokalplan for grunden. Hvis kommunen ikke har tid til at prioritere udarbejdelse af selve lokalplanen, kan kommunen bede jer om at udarbejde den. Men det er også muligt, at der allerede findes en lokalplan for området, som muliggør jeres ønsker om byggeri. Hvis der skal laves en ny lokalplan, tager det cirka et års tid fra start til endelige godkendelse. Denne proces kan med fordel indregnes i jeres samlede tidsplan, så projektet ikke står stille undervejs.

  3. Når grunden er købt og der er styr på lokalplanen, skal der indhentes en byggetilladelse fra Egedal Kommune. Denne tilladelse er nødvendig for, at I kan gå i jorden og igangsætte byggeriet.

 • Trin 5: Ibrugtagning og drift

  Bofællesskabet er nu bygget, men de sidste tekniske detaljer skal på plads, før I kan flytte ind og afslutte samarbejdet med entreprenøren endeligt. Byggeregnskabet skal gøres op og den forestående drift af bofællesskabet skal håndteres.
  1: Udbedring af fejl og mangler.
  2: Afslutning af byggeregnskab og risikoafdækning.
  3: Præcisering af driftsaftaler.
  5: Administration af driftsbudget.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12