Skader eller fejl på vej, fortov eller vejbelysningen kan være til fare for dig og andre. Derfor bedes du anmelde, når du opdager skader eller fejl. Du skal anmelde skader og fejl på vej og fortov via selvbetjeningsløsningen nedenfor. Fejl vedr. lys mm skal indberettes direkte til SEAS.

Sådan melder du fejl på vejbelysning, trafiklys og andre blinklys

Anmeld også fejl på vejbelysning, trafiklys, torontoanlæg (blinklys ved fodgængerovergange) eller anden manglende belysning på vejene via selvbetjeningsløsningen Tip Egedal i højre kolonne.

Anmeld evt. manglende vejbelysning til SEAS-NVE.
www.seas-nve.dk/udelys
udelysfejl@seas-nve.dk
Telefon 7029 2900

Sådan anmelder du skader på veje, fortove og grønne arealer

Opdager du skader eller fejl på kommunens veje, fortove eller grønne arealer bedes du anmelde fejlen til kommunen via selvbetjeningsløsningen Tip Egedal nedenfor.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå de enkelte felter, kan du holde musen over de små blå cirkler med et lille hvidt "i".

Har du en smartphone, kan du downloade app'en Tip Egedal, så du kan indberette fejl og mangler direkte når du støder på dem. 

Del: