Opstilling af container og skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker trafikken på vejen. Du påvirker også trafikken, hvis du arrangerer vejfester eller andre arrangementer, der medfører brug af vejareal i kortere eller længere tid. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker for at råde over et vejareal.

Tilladelsen skal du søge uafhængigt af, om du ønsker at råde over areal på offentlig vej eller privat fællesvej, gælder dog ikke private fællesveje i landzone.   

Gælder din ansøgning råden over Frederikssundsvej eller Roskildevej (A6),  skal du dog søge tilladelse hos Vejdirektoratet, da disse veje er statsveje.  

Sådan søger du om tilladelse til brug af vej

Du skal være opmærksom på, at det er obligatorisk at søge om tilladelse til brug af vej digitalt.

Din tilladelse får du retur via selvbetjeningsløsningen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12